Voor het laatst gewijzigd op 7 oktober 2020

De privacy van onze (potentiële) kandidaten is voor Connect2Ambition (hierna: “wij”, “ons”) erg belangrijk, daarom houden wij ons aan de geldende wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Wij verzamelen en verwerken alleen persoonsgegevens in zoverre dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, wij er toestemming voor hebben gekregen, een gerechtvaardigd belang hebben of indien er een wettelijke plicht bestaat. In deze privacyverklaring leggen we je uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij dit doen en op welke manier wij met jouw persoonsgegevens omgaan.Mocht er iets onduidelijk zijn met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring.

 
Uitvoeren van onze dienstverlening

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, het samenbrengen van kandidaten en opdrachtgevers. Dit betreft de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • CV
 • Beschikbaarheid
 • Inhoud van correspondentie
 • Eventuele referenties en getuigschriften
 • Openbare of andere gegevens welke relevant zijn in het kader van de beoordeling van je geschiktheid van functies.

Deze persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij ten einde uitvoering te geven aan de overeenkomst en deze overeenkomst tot stand te laten komen. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is en/of wettelijk verplicht is.

 
Contact geïnitieerd door Connect2Ambition

In sommige gevallen nemen wij contact met jou op zonder dat jij jouw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt. Dit doen wij door het verwerken van van openbare persoonsgegevens, waaruit blijkt dat je mogelijk geïnteresseerd bent in een functie bij een van onze opdrachtgevers. In dit geval zullen wij je benaderen met de vraag of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven, wanneer je geen interesse blijkt te hebben verwerken wij jouw persoonsgegevens niet verder.
Doordat wij jouw persoonsgegevens niet rechtstreeks van jou hebben ontvangen zijn wij extra voorzichtig met het gebruik hiervan en heb jij in voorkomend geval altijd het recht om hiertegen in bezwaar te gaan en je persoonsgegevens door ons te laten verwijderen. Op basis van ons gerechtvaardigd belang verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres (wanneer deze openbaar is)
 • Telefoonnummer (wanneer deze openbaar is)
 • Inhoud van openbare profiel
 
Uitvoeren van activiteiten in het verlengde van onze dienstverlening

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, echter gebruiken wij deze persoonsgegevens ook voor andere doeleinden die nauw verbonden zijn met onze dienstverlening. Deze doeleinden zijn het versturen van een digitale verjaardagswens, het analyseren van e-mailverkeer ter verbetering van onze dienstverlening en processen om onze kwaliteitsdoeleinden en certificeringen te behalen. Dit betreft de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Inhoud e-mailverkeer
 
Sociale media

Op www.connect2ambition.nl geven wij jou de mogelijkheid om ons te volgen op sociale media. Wanneer jij via onze website onze sociale media pagina’s bezoekt en/of volgt is het mogelijk dat deze platformen voor eigen doeleinden jouw persoonsgegevens verzamelen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de betreffende sociale media verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van het betreffende platform.

 
Cookies

Cookies zijn kleine bestanden waar informatie kan worden opgeslagen. Deze bestanden worden door je browser op de apparatuur waarmee je onze website bezoekt geplaatst. Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze cookiepolicy.

 
Bewaartermijnen

Wanneer wij jouw gegevens niet meer nodig hebben verwijderen wij deze, je hoeft dus niet bang te zijn dat wij jouw gegevens langer dan noodzakelijk bewaren. Als je solliciteert of je bij ons inschrijft in het kader van een specifieke vacature worden je gegevens tot vier weken na de sluiting van de vacature bewaard. Na deze vier weken worden je persoonsgegevens verwijderd, tenzij je toestemming geeft voor het langer bewaren van je gegevens met als doel de voortzetting van onze dienstverlening. De bewaartermijn na toestemming is tot twee jaar na ons laatste contact.

Wanneer je niet meer wilt worden bemiddeld of geen contact meer met ons wilt, kun je dat aangeven in een e-mail naar info@connect2ambition.nl. We zullen je dan verwijderen uit onze systemen. Je kunt je ook uitschrijven via de nieuwsbrieven.

 
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wanneer dit nodig is om onze dienstverlening te faciliteren en/of wanneer dit wettelijk verplicht is, verstrekken wij de persoonsgegevens zoals hierboven beschreven met derde partijen. Deze derde partijen verwerken de persoonsgegevens ten behoeve van ons en hebben alleen toegang tot de betreffende persoonsgegevens met het doel om bepaalde taken uit te voeren en deze derde partijen is het niet toegestaan om de persoonsgegevens voor eigen doeleinden te verwerken. Hiernaast verstrekken wij persoonsgegevens aan (overheids)instanties op basis van een eventueel gerechtelijk besluit of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 
Beveiliging

Wij begrijpen dat de informatie die je aan ons verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld moet worden, daarom vinden wij de beveiliging van persoonsgegevens heel belangrijk. We zorgen dat onze beveiliging passend en adequaat is en passen deze zo nodig aan.

 
Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens of een van je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens wilt uitoefenen, kun je altijd contact met ons opnemen.

De wettelijke rechten die je hebt met betrekking tot je persoonsgegevens die door ons worden verwerkt zijn de volgende:

 • Informatie opvragen over de persoonsgegevens die wij verzamelen en wat we daarmee doen;
 • inzage in je persoonsgegevens die wij verwerken;
 • het laten corrigeren van fouten in je persoonsgegevens;
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens die niet langer relevant zijn;
 • intrekken van je toestemming met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonsgegevens, in het geval wij deze op grond van je toestemming verwerken; en
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van je persoonsgegevens op grond van je individuele omstandigheden.
 
Klacht indienen

Als je van mening bent dat wij niet zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan, kan je contact met ons opnemen. Wij zullen proberen het probleem samen met jou zo goed mogelijk op te lossen. Mocht je niet tevreden zijn met onze reactie of oplossing? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens.

 
Wijzigingen in deze privacyverklaring

In het geval wij veranderingen aanbrengen in onze werkwijze of deze website, moet deze privacyverklaring natuurlijk ook worden aangepast. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er een nieuwe versie is. Wij zullen onze uiterste best doen om eventuele wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 
Contactgegevens

Connect2Ambition
Frederiklaan 10E
5616 NH Eindhoven

info@connect2ambition.nl
040-2094101